مترجمان: دکتر نگین فلاح حقیقی و دکتر مسعود بیژنی
ناشر: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
2018
نویسنده: نامبیسان، ساتیش  Nambisan, Satish
چکیده:
هدف اصلي این كتاب، کمک به توسعه رویکردي منسجم‌ و جامع برای آموزش كارآفرينی در رشته‌هاي مختلف علمي، گردآوری دیدگاه‌های متنوع مرتبط با تخصص‌هاي مختلف پيرامون كارآفرينی و ایجاد یک درک بین‌رشته‌ای از آن است؛ به‌طوری که بتوان به پیشرفت آموزشی و کاربردی كارآفرينی در همه رشته‌ها و زمینه‌ها کمک کرد. علاوه بر اين، مطالب كتاب بيانگر آن است كه قرابتي طبیعی میان رشته‌هاي مختلف، از ديدگاه نوآوري و كارآفرينی وجود دارد و پذیرش و كاربرد یک دیدگاه بين‌رشته‌اي از كارآفرينی ضروری است. فصل‎های ده‌گانه کتاب، ديدگاه‌هاي مختلف مربوط به كارآفرينی در رشته‌هاي تخصصي مهندسی، علوم‌ پايه، هنر، طراحی، پزشکی و سلامت را در برمي‌گيرد و برای مخاطبان كارآفرينی در رشته‌های مختلف، مناسب است. با توجه به زمینه‌ها، مفاهیم و ایده‌های متنوع مرتبط با كارآفرينی در رشته‌ها و تخصص‌هاي مختلف، تأكيد تک‌تک فصول بر بیان مفاهیم و بينش‌های محوری است، به‌طوری که برای مجموعه گسترده‌اي از مخاطبان (پژوهشگران، متخصصان و سیاستگزاران در همه زمينه‌ها و رشته‌های تخصصي) قابل درک باشد.
اين کتاب در 218 صفحه با شمارگان يك‌هزار نسخه و قيمت 26 هزار تومان عرضه می‌گردد. برای تهیه کتاب می‌توانید با رایانامه nashr@irost.org مکاتبه نمایید.