نگار ارمغان
سومين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع با تاكيد بر مديريت دانش تعالي و توانمندي رقابتي، 28-29 دسامبر 2017 (7-8 دی 1396)، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
2017
زبان: 
راست چین