قائدشرفي، هما.
مجموعه مقالات نهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی 22 تا 24 آذرماه 1384.
2014