از دیگر فعالیت‌های پژوهشکده که از سال 1391آغاز شده است، آموزش تحصيلات تكميلي و جذب دانشجویان در رشته سياست‌گذاري علم و فناوري از طریق سازمان سنجش  آموزش کشوراست.
بدیهی است دانشجویان پس از موفقیت در کنکور سراسری و انجام مصاحبه به این دوره راه می‌یابند.  تا كنون سه دوره پذيرش دانشجو انجام گرفته است. دانشجويان پس از گذراندن واحدهاي پيش نياز و ارائه پایان‌نامه به اخذ درجه دكتري پژوهشي در اين رشته موفق خواهند شد.