این پژوهشکده با مطالعه و پژوهش در حوزه مديريت توسعه فناوري، راه‌حل‌هاي علمي و عملي مناسبی براي رفع مشکلات موجود در سطح ملي، بخش و بنگاه ارایه می دهد. پژوهشكده در عين حال مي‌تواند نيازها و مسائل مديران و تصميم‌گيرندگان حوزه علوم و فناوري در بخش دولت و همچنين مسائل و مشكلات دنياي تجارت، كسب و كار و بخش‌هاي گوناگون اقتصادي و صنعتي را نيز مد نظر قرار داده و راه‌حل‌هاي پيشنهادي خود را مطرح نمايد. به عبارت ديگر با برخورداري از توان علمي  و تخصصي خود و به‌كارگيري ساير نيروهاي متخصص داخلي و خارجي همراه با حمايت مالي و تخصصي بخشهاي مختلف صنعتي و تجاري، مي‌تواند نقش پژوهشی، آموزشي ومشاوره در مسائل مديريت فناوري و رابطه آن با ساير حوزه‌ها را عهده‌دار شود. اين پژوهشكده متشكل از چهار گروه پژوهشي به شرح زیر است:

    1- گروه راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري 
    2- گروه نوآوری و کارآفرینی 
    3- گروه فرهنگ و فناوری
    4- گروه ارزیابی و آینده‌پژوهی فناوری