جناب آقای دکتر نرگسی انتصاب شایسته جناب‌عالی را به سمت "معاون مجلس و توسعه منطقه ای" در سازمان برنامه و بودجه کشور، تبریک عرض می نماییم. همکاران پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین-1397/02/10