به گزارش روابط عمومي، به منظور گسترش همكاري‌هاي مشترك علمي و فناوري ميان دو كشور و در پي ادامه توافقات به عمل آمده گذشته با كشور پاكستان روز گذشته ديداري به همين منظور در محل سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران انجام شد.

دكتر شهزاد اعلم، رئيس شوراي تحقيقات علمي و صنعتي پاكستان (PCSIR) در اين ديدار با اشاره به علاقمندي براي تأسيس پارك علم و فناوري بر اساس مدل ايراني با كمك جمهوري اسلامي ايران و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بر همكاري‌هاي مشترك علمي و فناوري ميان اين دو مركز تأكيد كرد.

در اين ديدار، دكتر محمد حسن زيدي، رئيس دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه علوم و فناوري پاكستان و طاهر نعيم، رئيس برنامه‌ريزي و توسعه منابع انساني موسسه فناوري اطلاعات وابسته به سازمان COMSATS نيز حضور داشتند:
سازمان، چهارشنبه 27 دیماه 1396
http://www.irost.org/news/728/