نخستین طرح اجرایی در سطح ملی، به منظور اعتبارسنجی آموزش‌های دانشگاهی کشور و در جهت تحقق برنامه‌های زیربنایی ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه‌های کشور، در قالب تفاهم‌نامه اعتبارسنجی برنامه‌های آموزش مهندسی با یکی از موسسات معتبر مرتبط با انجمن‌های علمی، فردا (هفدهم دیماه ۱۳۹۷) منعقد می‌شود.

ه گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا آهنچیان مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی در این خصوص اظهار داشت: مراحل مطالعاتی و کارشناسی این طرح با مشارکت مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران و دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی طی شده است و طرح اعتبارسنجی برنامه‌های آموزشی رشته‌های مهندسی در قالب تبادل تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: این طرح در مرحله نخست در ۷ دانشگاه کشور انجام می‌شود و نتایج حاصله مبنای تصمیم درباره تداوم آن خواهد بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر آهنچیان خاطرنشان کرد: با امضای این تفاهم‌نامه همکاری از سوی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر حائری یزدی رئیس موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران، نخستین اقدام رسمی در سطح ملی برای اعتبارسنجی آموزش‌های دانشگاهی کشور آغاز خواهد شد.
ایسنا، یکشنبه 16 دی 1397:
https://www.isna.ir/news/97101608546