آخرین وضعیت آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله با تخلفات علمی؛ بررسی دومین پیش‌نویس قانون مقابله با تخلفات علمی در هفته آینده
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه آیین نامه اجرایی دیگری برای قانون مقابله با نخلفات علمی از سوی وزارت بهداشت تدوین شده است، گفت: در هفته آینده جلسه مشترکی برای بررسی این آیین نامه و تطابق نظرات برگزار خواهد شد.
ایسنا، جمعه 27 بهمن 1396:
https://www.isna.ir/news/96112615071