در راستای اجرای 5 قرارداد پژوهشی در حوزه اکتشافات صورت می‌گیرد؛ تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها در حوزه اکتشاف با منابع مالی وزارت نفت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امضای 5 قرارداد پژوهشی میان وزارت نفت و دانشگاه‌ها را گامی در جهت توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت دانست و گفت: تجهیزات آزمایشگاهی اجرای پروژه‌های این قراردادها با هزینه وزارت نفت تامین خواهد شد.
ایسنا، 21 اسفند 1396
https://www.isna.ir/news/96122111534