طی حکم ریاست محترم سازمان در تاریخ 98/03/21 به شماره 327196
سركار خانم دكتر طاهره میرعمادی
با سلام و احترام،  
 پیرو حکم شماره 323141 مورخ 26/12/97 و با توجه به تعهد، توانمندي‌ و تجارب ارزنده سرکارعالی و بنا به پيشنهاد معاون محترم توسعه فناوري، به موجب اين حكم به سمت "رئیس پژوهشكده مطالعات فناوری¬های نوین " منصوب مي‌شويد. انتظار دارد با استفاده از توانمندي‌هاي شخصي و همفكري و همراهي گروههاي تخصصي تابعه و اعضاي هيأت علمي، كارشناسان پژوهشي و ساير همكاران، در جهت توسعه برنامه‌ريزي شده و هدفمند فعاليت‌هاي علمي تخصصي پژوهشكده همت مضاعف نموده و با تلاش مستمر، ضمن كمك تخصصي در افزايش فعاليت‌هاي حمايتي سازمان، در ارتباط با تعريف پروژه‌هاي توسعه فناوري‌هاي نوين مشتري‌مدار و به ويژه پروژه‌هاي کلان و جلب توافق كارفرمايان ذي‌ربط و اجراي آنها، پژوهشكده را بيش از پيش فعال نموده و خدمات ارزشمند و شايسته‌اي را براي توسعه كشور در عرصه فناوري پايه‌گذاري نمائيد، به نحوي كه آن پژوهشكده در اين عرصه پيشرو و الگو گردد و توانمندي‌هاي بالقوه آن تجلي عيني يابد و افتخار آفرين شود. از خداوند متعال توفيقات شما را در انجام وظائف و تحقق اهداف مذكور را مسئلت دارم. 
با آرزوی توفيق الهی
علی رضا عشوری
رئیس سازمان