ریچارد نفیو (Richard Nephew) نویسنده کتاب هنر تحریم‌ها در توئیتی از ترجمه و چاپ کتابش بدون مجوز وی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، ریچارد نفیو نویسنده کتاب هنر تحریم‌ها و معمار تحریم‌های ایران در دوران ریاست‌جمهوری اوباما در توئیتی به خریداران ترجمه فارسی کتابش درباره تحریم‌ها نوشت: «مجلس ایران بدون مجوز کتابی چاپ کرده و از آنجا که او فارسی نمی‌داند، نمی‌تواند تایید کند دیدگاه‌هایش به درستی منتقل شده است».

هفته گذشته حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور سیاسی در کانال تلگرامی خود خبر از انتشار این خبر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس داد.

ایسنا، دوشنبه 7 خرداد 1397:
https://www.isna.ir/news/97030703620  
مشرق نیوز، اول خرداد 1397:
https://www.mashreghnews.ir/news/857807