قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل و رئیس بخش امور فرهنگی سفارت چین در تهران، در راستای تقویت همکاری‌های علمی بین دو کشور دیدار و گفتگو کردند. به گزارش ایسنا، دکتر حسین سالار آملی در دیدار دوو شیاوچین، گزارشی از رشد علم و فناوری در ایران و جایگاه جهانی دانشگاه‌های ایران و همچنین آمار دانشجویان ایران بویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی ارائه کرد.
در ادامه این دیدار، قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل و رئیس بخش امور فرهنگی سفارت چین در تهران در خصوص راهکارهای تقویت همکاری‌های دانشگاهی و علمی و تحقیقاتی ایران و چین در چارچوب تفاهمات اولیه و برنامه مبادلات فرهنگی، هنری و آموزشی ایران و چین (۱۹-۲۰۱۶) گفتگو و بر تنظیم برنامه اجرایی مشترک تاکید کردند.
بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم، تبادل استاد و دانشجو، انجام فرصت‌های مطالعاتی دکتری در چین، حمایت از کرسی‌های زبان فارسی و چینی و همکاری کتابخانه‌ای از موضوعاتی بود که در دیدار قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل و رئیس بخش امورفرهنگی سفارت چین در تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ایسنا، یکشنبه، 11 شهریور 1397
https://www.isna.ir/news/97061105378/