وزیر علوم در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر لزوم تطبیق برنامه‌های حوزه علم و فناوری با نقشه جامع علمی کشور تاکید کرد. ایسنا، 13 دی ماه 1396
 دیدن خبر :
https://www.isna.ir/news/96101307231/لزوم-تطبیق-برنامه-های-حوزه-علم-و-فناوری-با-نقشه-جامع-علمی