مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم گفت: برای حل مشکلات موجود در زمینه اقتصاد و اشتغال، باید بهره‌وری نیروی کار در دانشگاه‌ها افزایش یابد. به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر محمدسعید سیف ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی تعامل دانشگاه و صنعت در دانشگاه قم عنوان کرد: استان قم دارای ویژگی‌های خاص و برجسته‌ای است و دانشگاه قم نیز به عنوان یک دانشگاه با سابقه، ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که باید مورد استفاده قرار بگیرد.
وی افزود: وزارت علوم دهه‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر بیش از توسعه کمی، نقش دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور مورد توجه است.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم بیان کرد: دانشگاه‌های نسل اول تنها مکانی برای آموزش بودند و پژوهشی درآن‌ها انجام نمی‌شد و دانشگاه‌های کشور در دهه 60 اینگونه بود؛ نسل دوم دانشگاه‌ها در دهه 70 باعث افزایش رشد علمی کشور شد و رشته‌های جدیدی شکل گرفت و پژوهش‌های خوبی نیز انجام شد.
وی ادامه داد: دهه سوم دانشگاه‌ها که برابر بود با دانشگاه‌ها در دهه 80، وارد فاز جدید شد و  ارتباط دانشگاه با صنعت شکل گرفت، در این دوره که تاکنون نیز ادامه دارد، هدف دانشگاه‎ها تربیت متخصص و کارآفرین است و اقدامات خوبی نیز در این زمینه به طور محدود انجام شد.
ایسنا، سه شنبه 24 مهرماه 1397
https://www.isna.ir/news/97072413814/