مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی از تدوین چهار برنامه زیربنایی برای اجرای طرح مهارت‌افزایی و ارتقای توان اشتغال‌زایی دانشجویان کارشناسی در دانشگاه‌ خبر داد و گفت: دانشگاه‌ها موظف هستند برنامه‌های ابلاغی را در قالب آئین‌نامه ارتقای توان اشتغال‌پذیری دانشجویان در دانشگاه‌ها پیاده‌سازی کنند.
به گزارش ایسنا، دکتر آهنچنیان در دومین نشست معاونین آموزشی دانشگاه‌های سطح یک و دو کشور که امروز در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد، طرح جامع مهارت‌افزایی و ارتقای توان اشتغال‌پذیری دانشجویان کارشناسی دانشگاه‌های کشور را از مهم‌ترین برنامه‌های آموزشی وزارت علوم توصیف کرد و گفت: اشتغال‌پذیری یعنی مجموعه‌ای از موفقیت‌ها، مهارت‌ها، دانسته‌ها و در مجموع شایستگی‌های فردی است که دانش‌آموختگان را در دستیابی به موفقیت و کارآیی در حرفه مورد انتخاب خود آماده می‌کند تا از این طریق بتوانند به خود و دیگران و جامعه سود برسانند.
وی در ادامه تصریح کرد: مهارت‌افزایی نیز نوعی فراگیری فنون، روش‌های انجام حرفه و اکتساب ظرفیت‌هایی موثر در تولید (مهارت‌های عمومی،‌ پایه و تخصصی) محسوب می‌شود که دانشجویان با فراگیری این دغدغه‌ای به عنوان اشتغال نخواهند داشت.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی همچنین به چهار برنامه زیربنایی اجرای طرح مهارت‌افزایی دانشجویان کارشناسی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: اجرای کامل و دقیق جنبه‌های عملی – کاربردی برنامه‌های درسی جاری که شامل به روز کردن برنامه‌های درسی با رویکرد مهارت‌افزایی و اشتغال‌آفرینی، اصلاح، اعمال و یا نظارت بر حسن اجرای دروس کاربردی که در برنامه‌های درسی پیش‌بینی شده است و حمایت از اجرای جنبه عملی برنامه درسی و پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز برای تامین نیازهای اجرایی طرح از جمله مجموعه‌های این برنامه به شمار می‌روند.
ایسنا، سه شنبه 12 تیرماه 1397:
https://www.isna.ir/news/97041206672