معاون آموزشی وزیر علوم تاکید کرد: چاره حل مشکلات آموزش عالی کشور اجرای طرح آمایش است تا در قالب آن، مدیریت منطقه ای، ماموریت گرایی و مهارت آموزی در بین دانشگاه‌های کشور محقق شود.
به گزارش ایسنا، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر امروز در نشست هم اندیشی وزیر، معاونان و مسئولان وزارت علوم با برخی از استادان برجسته دانشگاه‌های کشور گفت: برای اجرایی کردن طرح آمایش آموزش عالی چندین برنامه تعریف شده و در این راستا، فرآیند ساماندهی مراکز آموزش عالی دولتی آغازش و شاخص ها و دستورالعمل های آن تدوین شده است:
ایسنا، شنبه 18 فروردین 1397