معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتقاد نسبت به عملکرد انجمن‌های علمی در زمینه رفع اختلافات در نهادهای دولتی، گفت: اگر نهادهای دولتی در امور انجمن‌های علمی دخالت کنند، از کارکردهای این نهادها کاسته می‌شود. به گزارش ایسنا، دکتر حسین سیمایی صراف امروز در همایش "پژوهش، فناوری و مسئولیت اجتماعی" با اشاره به اقدامات سایر کشورها در راه‌اندازی انجمن‌های علمی، افزود: در ایران این انجمن‌های علمی با دخالت دولت در سال 1340 راه‌اندازی شد و حمایت مادی و معنوی دولت باعث شد این انجمن‌ها رو به رشد باشند.
وی ماموریت اصلی انجمن‌های علمی را گفت‌وگو و ترویج فرهنگ‌مدار نام برد و افزود: در سال‌های اخیر شاهد هستیم که از سوی انجمن‌های علمی تقاضاهایی برای دخالت دولت جهت رفع مشکلات و حل اختلافات آنها ارائه شده است، این درحالی است که رونق انجمن‌های علمی در جایی صورت می‌گیرد که دخالت‌های دولت درآن نباشد.
سیمایی تاکید کرد: زمانی که پای دولتها در امور انجمن‌های علمی باز شود، از کارکرد این نهادها کاسته می‌شود.