تهران - ایرنا - معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مهمترین محورهای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهش را توسعه دانشگاه های ارزش آفرین و کارآفرین عنوان کرد. اوایل مهرماه جاری، مسعود برومند معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حکم منصور غلامی وزیر علوم ، حقیقات و فناوری به سمت «مجری پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهش» منصوب شد. این حکم که به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور صادر شده است، سه محور اصلی بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی برای ارزش آفرینی و کارآفرینی، طراحی الگوی تغییر نقش دانشگاه ها در حل مشکلات کلان، دستگاهی و بنگاه های اقتصادی کشور و گسترش آموزش عالی مهارتی و ساماندهی نظام صلاحیت حرفه ای را دنبال می کند. عملیاتی سازی پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهش، موضوع تازه ای در دانشگاه ها نیست و معاونان پیشین پژوهشی در وزارت علوم نیز پیشتر برای محقق ساختن این هدف اقداماتی انجام دادند. مسعود برومند روز شنبه در باره برنامه های خود برای پیوند اقتصاد مقاومتی با دانشگاه ها و کارآفرین تر ساختن مراکز آموزش عالی کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا اظهارکرد: در چند ماه گذشته، فعالیت های پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم بازنگری شد.
وی افزود: توسعه دانشگاه های ارزش آفرین و کارآفرین، مهارت اندوزی، قراردادن پنج پژوهشگاه و دانشگاه در 200 دانشگاه برتر جهان، حل مشکلات دستگاهی و طرح آمایش در لیست مسئولیت های واگذار شده به مجری «پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهش» قرار دارد.
معاون پژوهشی وزارت علوم در مورد پروژه دانشگاه ارزش آفرین که بسط و توسعه آن با این معانت است، یادآورشد: در تعریف دانشگاه ارزش آفرین و کارآفرین، تحولِ ارائه دروس برای آموزش دوره های کارشناسی صورت می گیرد. در این خصوص، جلسات متمادی به منظور تغییر روش تدرس همچنین اختصاص زمان بیشتر برای تدریس توسط استادان، برگزار شده است.
وی با اشاره به تغییر در نوع ارائه روش های درسی جدید، توضیح داد: روش درس‌دهی باید مطابق با اصولِ مبتنی بر آموزش حل مسئله یا پروژه محوری، صورت گیرد که در این زمینه مباحثی مانند کوآپ (کارآموزی 1500 ساعت دانشجویان در دو دوره کوتاه مدت و دو دوره بلند مدت که در نتیجه یک سال به دوره تحصیلی دانشجویان افزوده می‌شود) مطرح است؛ وزارت علوم هم از این قبیل برنامه ها در قالب محورهای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهش پشتیبانی می کند.
مجری پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهش درباره سایر برنامه ریزی ها به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها، اظهار کرد: پشتیبانی از طرح های دارای خروجی پژوهشی و تبدیل شدن به فناوری در اولویت قرار دارد که این امر با اختصاص گرنت فناوری در حال انجام است.
برومند به ساز و کار تخصیص اعتبار پژوهشی به پروژه های تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و گفت: با پرداخت ماهانه به دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و پسا دکتری، به منظور تمرکز روی پروژه های خودشان، از مصرف شدن وقت آنان در سایر حوزه ها جلوگیری به عمل می آید. این امر یکی از محورهای دانشگاه ارزش آفرین و کارآفرین است.
وی در ادامه این گفت و گو از دیگر اقدامات مورد توجه در پروژه های اقتصاد مقاومتی و پژوهشی را تقاضا محور ساختن این پروژه ها به منظور حل مشکلات دستگاهی عنوان کرد و توضیح داد: با شناسایی نیاز دستگاه ها، ساز و کار اختصاص اعتبارات پژوهشی تعریف می شود.
برومند همچنین بر لزوم آشنایی اعضای هیئت علمی جوان با صنعت و جامعه به خصوص جامعه تاکید کرد و گفت: حل مشکلات دستگاهی، نیازمند آشنایی استادان جوان با دو بخش صنعت و جامعه است؛ به همین منظور، دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و دفاع تفاهم نامه ای برای ایجاد فضای لازم و تخصیص ظرفیت به منظور گذراندن فرصت های مطالعاتی توسط استادان جوان به امضا رساندند.
ایرنا، 1397/07/28
http://www.irna.ir/fa/News/83071771