معاون وزیر علوم: کلاس درس هیچ دانشگاهی در کشور با تعطیلی یا اخلال مواجه نشده است
سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶
-https://www.isna.ir/news/96101206104/