معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: برای حرکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به سمت حل مشکلات و معضلات کشور باید در آموزش عالی تغییر پارادیم صورت بگیرد و یک اکوسیستم نوآوری ایجاد شود.

به گزارش ایسنا، دکتر مسعود برومند در نشست شورای دانشگاه گیلان با بیان این‌که فناوری موتور توسعه اقتصادی کشورهاست، اظهار کرد: ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر تاثیرگذار است.

وی با بیان این‌که تمام حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در توسعه فناوری دخیل هستند، گفت: ارتباط دانشگاه‌ها با پارک‌های علم و فناوری از ضروریات مهمی است که می‌تواند در توسعه استان موثر باشد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم افزود: نخستین گام برای ایجاد نظام نوآوری، ایجاد فرآیند نوآوری است که طی آن، دانش کسب شده، زنجیره کامل تبدیل ایده به یک محصول و فناوری را طی کند.

برومند ادامه داد: این معاونت دو هدف اساسی برای خود تعریف کرده است که شامل توسعه علم و فناوری به منظور ایجاد نظام توسعه پایدار در ایران و مشارکت نظام علمی در حل چالش‌ها و مشکلات کشور است.
ایسنا، سه شنبه 8 خرداد 1397
https://www.isna.ir/news/97030804218