معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به آمار بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده نرخ کل بیکاری کشور در سال 94، 12.8 درصد بوده است که این نرخ برای دانش‌آموختگان دانشگاهی 18/5 درصد و برای بیسوادان 9 درصد بوده است. ایسنا، چهارشنبه 9 اسفند 1396: