وزیر علوم از پیگیری جدی این وزارتخانه در خصوص تصمیم کمیسیون تلفیق برای تعیین سقف افزایش حقوق اعضای هیات علمی خبر داد و گفت: بسیاری از نمایندگان در صحبت‌های خود مخالفت خود با این مصوبه اعلام نمودند و باید منتظر ماند و دید این طرح در صحن مجلس چه تعداد رای می‌آورد.
ایسنا، 6 بهمن 1296: 
https://www.isna.ir/news/96110502725