وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وزارت علوم از هر دانشگاهی مانند دانشگاه بیرجند که داوطلب ساماندهی آموزش عالی شود، حمایت ویژه خواهد کرد. به گزارش ایسنا، منصور غلامی در حاشیه افتتاح پروژه‌های دانشگاه بیرجند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت علوم از هر استانی که برنامه‌هایی در راستای ساماندهی آموزش عالی داشته باشد، حمایت می‌کند.
وی افزود: خراسان جنوبی در رابطه با آمایش و ساماندهی آموزش عالی در این استان پیش‌قدم شده و پیشنهادهای خوبی داشته است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: وزارت علوم با ایجاد هم‌افزایی سعی می‌کند دانشگاه‌هایی را که ظرفیت و پوشش کافی ندارند و استقبال زیادی از آنان نشده است، در کنار دانشگاه‌های دیگر که نیاز دارند قرار داده و به مراکز قوی دانشگاهی تبدیل کند.
غلامی با اشاره به اینکه در دانشگاه بیرجند و شهر بیرجند این امکان فراهم است، خاطرنشان کرد: امید داریم وزارت علوم نیز حمایت‌های ویژه خود را با دانشگاه‌ها و مراکز علمی که برای ساماندهی پیش قدم شده‌اند، به طور خاص داشته باشد.
ایسنا، 20 مهرماه 1397
https://www.isna.ir/news/97072011366