وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ما دانشگاهیان دیر وارد مباحث علوم انسانی شده‌ایم و نگاهمان بیشتر روی مباحث فنی بوده است...
ایسنا، جمعه اول دی ماه 1396
https://www.isna.ir/news/96100100247/