وزیر علوم ساماندهی آموزش عالی و تقویت همکاری‌های بین المللی را دو اولویت اصلی آموزش عالی در سال جاری دانست و گفت: باید در توسعه آموزش عالی به نیازهای جامعه و بخش های مختلف صنعت و کشاورزی دقت کنیم و دانشگاه‌هایی داشته باشیم که در تراز جهانی باشند.
دکتر غلامی با اشاره به اینکه بودجه آموزش عالی در سال ۱۳۹۷ معادل ۲/۹( دو نه دهم) درصد بودجه کل کشوراست، گفت: امسال بودجه دانشگاه ها ۱۹ درصد، بودجه پارک های علم و فناوری ۶۰ درصد و بودجه مراکز پژوهشی ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است:
https://www.isna.ir/news/97021809919