مطالعه، تحقيق، مشاوره، آموزش و انتشار در زمينه‌هاي زير از جمله فعاليت‌هاي اصلي اين پژوهشكده به شمار مي‌رود:
  • برنامه‌ها، سياست‌ها و راهبردهاي توسعه فناوري
  • مباني نظري توسعه فناوري
  • مديريت تحقيق و توسعه در سطح كلان، بخش و بنگاه
  • همكاري‌هاي بين‌المللي درتوسعه فناوري
  • ارزيابي توانمندي‌ها و نقش آن در توسعه فناوري
  • نظام ملي نوآوري
  • نظام جامع دارايي‌هاي فكري
  • آينده پژوهي و تعيين اولويت‌هاي فناوري
  • انتقال و توسعه فناوري
  • تجاري سازي نتايح تحقيقات و كارآفريني