گروه پژوهشی: 
نوآوري و كارآفريني
مجری طرح: 
دکتر حجت اله حاجی حسینی
از: 
2015
تامين كننده اعتبار: 
سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران
سال: 
1397
وضعیت: