گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
همکار سازمانی: 
دکتر نگار ارمغان
ناظر بیرونی: 
شرکت نوم آریا تدبیر
از: 
2015
تا: 
2016
تامين كننده اعتبار: 
شرکت نوم آریا تدبیر
اعتبار طرح: 
80.000.000 ریال
اعتبار سازمانی: 
0
اعتبار بیرونی: 
80.000.000 ریال
اجراي هر پروژه اي مستلزم سرمايه‌گذاري و تخصيص و صرف منابع به منظور حصول اهداف و نتايج مشخص از پروژه است. مطالعات امكان‌سنجي عموما با تشخيص نياز توسط مالك پروژه، سرمايه‌گذار در راستاي هدف‌گذاري و سياست‌گذاري برنامه‌هاي بلند‌مدت يك سازمان صورت مي‌گيرد. اين طرح، يك پروژه مطالعاتي و پژوهشي به منظور شناسايي، مطالعه و امكان‌سنجي اقتصادي و فني بازار ماشين‌آلات شركت نوم‌آليانس در كشورهاي ايران، آذزبايجان، عراق و امارات متحده عربي به منظور برنامه‌ريزي براي پروژه‌هاي آتي اين شركت در همكاري‌هاي بين‌المللي آن است. در اين مطالعه امكان‌سنجي، هدف، تشخيص درست نيازها و تحليل گزينه‌هاي پتانسيل و ارزيابي فني و اقتصادي آنها براي توسعه فعاليتهاي و مراودات بين‌المللي است. مطالعات امكان‌سنجي طي مراحل مختلف، صورت مي‌گيرد. به صورت دقيق‌تر در اين پژوهش مطالعه و شناسايي سوابق شركتها، محصولات توليدي آنها، مطالعه نيازهاي آنها براي خريد ماشين‌آلات مورد نياز به منظور توليد محصولاتشان به صورت منطقه‌اي در كشورهاي منتخب بررسي مي‌گردد. منابع اين مطالعه از طريق پژوهش ميداني در ايران و كتابخانه‌اي در سایر کشورهای مورد مطالعه در این طرح، گردآوری و مورد تحليل قرار خواهند گرفت.
 
سال: 
1394