گروه پژوهشی: 
نوآوري و كارآفريني
مجری طرح: 
دكتر حجت اله حاجي حسيني، قاسم رمضان‌پور نرگسي، مهدی محمدی
ناظر سازمانی: 
دکتر طاهره میرعمادی، رئیس پژوهشکده ومدیر گروه راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
تامين كننده اعتبار: 
سازمان فناوري اطلاعات ايران
چکیده 
      1- فارسي:

این طرح تلاش دارد با الهام  از رویکرد نظام ملی نوآوری  و با بهره‌گيري از كاركردهاي سيستم بخشي نوآوري تعدادي از مولفه‌هاي مرتبط با سيستم نوآوری درحوزة فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) را مورد بررسي و آسيب شناسي قرار دهد اين مؤلفه ها شامل مديريت و نگاشت نهادي، توسعه نيروي انساني، شبكه سازي و انتقال دانش، كارآفريني و اشتغال، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي، صادرات محصولات و خدمات و افزايش نوآوري در بنگاه‌هاي موجود در بخش فاوا از  مهمترين اهداف اين طرح است. اين طرح با بهره­گیری از مبانی علمی، تجارب سایر کشورها، و بویژه تجربه‌ها و الزامات بومی جمهوری اسلامی ایران خصوصا توجه به اسناد بالادست، مجموعه­ای از اهداف، سیاست­ها و راهبردهاي لازم برای توسعه بخش فاوا را در هر مولفه ارایه داده است. در  بخش پاياني طرح، با توجه به تدوين گزاره‌هاي سياستي در حوزه‌هاي مختلف، احكام  مربوط به موضوعات و مؤلفه‌هاي كليدي طرح براي برنامه ششم تدوين و ارايه شده است
      
2- انگلیسی
Abstract
The purpose of this project was formulating the policies, strategies and substantial actions for developing ICTs sector. In this project have been attempted inspired by National Innovation System approach based on Sectoral Innovation System in the field of Information and Communication Technology, to achieve the different components of Innovation System relating to the field of ICTs and other Scientific and professional results. The most important  issue in this project was analyzing the main functions of the National Innovation System, in order to extract objectives, strategies, policies, criteria and Program provisions. So, In this project we studied on the main functions of the National Innovation System relating to the field of ICTs including: improving innovation capacity, exports of Hi-Tech goods and services, transfer and dissemination of technology, management and technology policy making, macro-structure of institutions, infrastructures, human skills, technological entrepreneurship and employment in ICTs. to identify  the Strengths, weaknesses, opportunities, threats and  critical challenges of sectoral  innovation systems. Based on what mentioned, this project with a special methodology, by regarding to the theoretical principals and using various tools has determined the major goals and strategies to develop the key components of ICTs and Eventually some actions and appropriate program provisions for sixth social, cultural and