گروه پژوهشی: 
ارزيابي و آينده پژوهي فناوري
مجری طرح: 
مهندس حسین حسین زاده
از: 
2015
تا: 
2016
تامين كننده اعتبار: 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
چكيده:
تجاري‌سازي عبارت است از تبدیل یافته‌هاي جدید و ایده‌هاي پژوهشی به محصولات و خدمات و فناوري‌هاي قابل ارائه به بازار.  به عبارت دیگر، تجاري‌سازي تحقیقات، به مجموع تلاش‌هایی اتلاق می‌شود  که به منظور فروش نتایج کارهاي تحقیقاتی با هدف کسب سود و ارتباط هرچه بیشتر آموزش و پژوهش با اهداف اقتصادي و اجتماعی صورت می‌پذیرد. در خصوص تجاري‌سازي نتايج تحقيقات كاربردي در كشورهاي صنعتي به ميزان فراواني كارشده و در حقيقت وجود محصولات و خدمات نو در بازارهاي جهاني حاصل اجراي اين امر است. در اين خصوص، متأسفانه در كشور توجه خاصي به اين امر نشده و نتايج تحقيقات دانشگاهي كشور اغلب به صورت مقاله براي مجلات خارجي فرستاده مي‌شود. لذا، با اين عمل نتيجه طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها و بعضاً مؤسسات تحقيقاتي، قبل از ثبت اختراع منتشر و افشا مي‌گردد و قابل تبديل به محصول يا خدمت جديد شدن نيست، يا حداقل قابل حفاظت نيست. از آنجائیکه فناوری اطلاعات و مخابرات(ICT)  بر توسعه اقتصادی و احتماعی تمام کشورهایی که با برنامه‌ریزی حساب شده عمل کرده‌اند تأثیر عمیقی گذاشته لذا، درکشور ما نیز، همزمان با سایر کشورهای در حال توسعه اهمیت آن ادراک شده و  در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. اما در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان و در حال توسعه از رشد و توسعه بالایی برخوردار نبوده است. یکی از دلایل عقب‌ماندگی یا عدم عملکرد مطلوب فاوا در کشور را می‌توان وابستگی بسیار شدید به کشورهای توسعه یافته و عدم تصمیم‌گیری‌های برنامه‌ریزی شده و شجاعانه برای قرارگرفتن آن به عنوان  یک بازیگر در زنجیره تولید و تأمین‌کنندگان جهانی است. با درک اهمیت موضوع، در این پژوهشکده، طرح حاضر تعریف و به اجرا درآمد. در این تحقیق، چهار مؤلفه اصلی تأثیرگذار بر صنعت فاوا (شامل بیست و دو مؤلفه فرعی تحت عنوان "گویه") توسط خبرگان صنعت مورد پرسش و بررسی قرلرگرفت. ازبین چهارگویه (مؤلفه) اصلی شامل: 1- سیاست‌گذاری و تدوین مقررات توسعه تجاری سازی در فاوا؛ 2- وضعیت تأمین موجود محموعه‌ها و سیستم‌های مورد نیاز در حوزه فاوا؛ 3- سیستم مالی توسعه نوآوری و تجاری سازی در حوزه فاوا؛ و 4- خدمات پشتیبانی شامل: نیروی انسانی فنی و مدیریتی در حوزه فاوا، بیشترین شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در مؤلفه اصلی اول،  (سیاست‌گذاری و تدوین مقررات توسعه تجاری سازی در فاوا) دیده شد، که لازم است، بیشترین تلاش تصمیم‌سازان صنعت و مسئولان امر در این حوزه انجام پذیرد.
با بررسی و تحلیل بیست و دو زیر‌مؤلفه از چهار مؤلفه اصلی احکامی جهت منظور نمودن در برنامه ششم توسعه پیشنهاد شد.