گروه پژوهشی: 
راهبردها و سياست‌هاي توسعه فناوري
مجری طرح: 
دکتر نگار ارمغان
تامين كننده اعتبار: 
شرکت اروم نارین
اعتبار طرح: 
200 میلیون ریال
اعتبار بیرونی: 
200 میلیون ریال
سال: 
1396
وضعیت: